Visuele Screening

Heeft uw kind een dyslexie of een dyscalculie verklaring? Heeft het de diagnose ADD, ADHD, PDD NOS of aanverwante stoornissen? Dan is de kans groot dat uw kind fixatie disparatie heeft.

 

Fixatie disparatie (FD) is een term die aangeeft dat de ogen van uw kind niet goed samenwerken. Hierdoor kan er voor uw kind een wiebelig beeld ontstaan, kan het zijn dat uw kind iets uit een zin leest en het volgende woord uit een zin eronder of erboven. Het kan ook zijn dat uw kind veel lichamelijke onrust vertoont, dat het zich niet goed kan concentreren of wegdroomt.

 

Al met al zorgt dit voor veel ongemakken op school en het leren. Door middel van een visuele screening kan dit redelijk snel duidelijk worden. Met uw kind wordt eerst een vragenlijst doorlopen, daarna kijkt het door een bioptor. Uit deze test blijkt of er sprake is van FD. Als dit zo is, krijgt u het advies om een afspraak te maken met een functioneel optometrist. Zij hebben de juiste apparatuur om de ogen van uw kind goed te meten.

 

Het kan zijn dat de FD zo ernstig is dat uw kind een bril aangemeten krijgt met prismas. Deze dwingen de ogen als het ware om beter samen te werken. Uw kind zal na de wenningsperiode meer rust ervaren en het leren zal beter gaan.

 

Als de FD minder ernstig is, kan dit worden verholpen met het trainen van de ogen. Door gerichte oefeningen te volgen, gaan de ogen beter samenwerken. Deze oefeningen dienen thuis regelmatig gedaan te worden, anders zal het resultaat minimaal zijn.

 

 

Lezen in kleur

Er komen veel kinderen in de praktijk die het lezen liever uit de weg gaan. Dat is jammer omdat lezen een belangrijk deel van de schooltijd inneemt (denk ook aan vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs) maar ook belangrijk is voor de ontwikkeling van de woordenschat. Zij gaan het lezen liever uit de weg omdat het niet als vanzelfsprekend voor hen gaat. Zij ervaren een aantal ongemakken bij het lezen als:

 

  • Bewegende tekst: zinnen, woorden en of letters lijken te dansen.
• Wazige tekst: tekst wordt steeds moeilijker leesbaar.
• Letters die van grootte lijken te veranderen.
• Letters dubbel zien, extra letters zien aan het einde van woorden.
• Vervagende letters die donkerder lijken te worden of juist lijken te flikkeren.
• Patronen die zich voordoen in de tekst of de witte ruimtes.
• Kleurillusies: gekleurde vlekken die over het papier bewegen en de lezer afleiden of zelfs woorden onleesbaar maken; woorden en letters die omgeven lijken door kleur.
• Vermoeidheid; misselijkheid; duizeligheid; of zelfs pijn in de ogen.
• Regelmatig terugkerende hoofdpijn.

 

 

Deze ongemakken refereren naar Visuele Stress. Lezen in kleur kan symptomen van visuele stress aanzienlijk verminderen. Als na een test duidelijk is geworden dat uw kind beter leest met een gekleurde liniaal, zal dit het tempo bevorderen en het lezen zal makkelijker gaan voor uw kind.

Op het moment dat niet meer alle energie naar het lezen zelf gaat, komt er ruimte voor onder andere het begrijpend lezen. Wilt u meer weten of uw kind aanmelden voor een test? Neem dan gerust even contact met mij op.